bioshea.com.tr

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa > Cildimizin yapısı > Phospholipidler

Phospholipidler

e-Posta Yazdır PDF

CiLT BAKIMINDA PHOSPHOLiPiD'ler

Phospholipid'ler Natur kozmetikçiler için ,Etken madde,bakım sağlayan Lipid ve Cilt ile uyumlu bir emulgatördür.

Alttaki Yazı Phospholipidlerin cildimizin sağlığını genel olarak biokimyasal ve dermotolojik açıdan nasıl desteklediğini açıklayacak.

Biolojik Membranlar (ince zar)

Cildimizin membranları daha ziyade Dermis'in "yaşayan" katmanları ,orada hücre zarını oluşturan Phospholipid lerdir. Primer olarak Stratum basal ve Stratum granulosum'da lokalize olmuşlardır. Stratum Corneum'un en üst katmanında çok az miktarda (%5) Phospholipid bulunur.Bunun önemli bir nedeni vardır:Stratum basal'de Keratinozyt'ler ayrışırlar; bölünmeden oluşan yeni hücreler Cilt yüzeyine doğru hareket ederler ve yolda kendi üretmiş oldukları, lipidlerden meydana gelen küçük kabarcıklar(vesikel) şeklindeki hücre içeriklerini dışa boşaltırlar,onlarda  Lipid-ikiz tabakaları şeklinde organize olurlar. Bu ikiz membranlar Stratum Corneum'un ,gittikçe boynuzlaşan(keratinleşen) Korneozyt'lerin depolandığı  Lipidlayer'ini oluştururlar ;ihtivaları başlıca Ceramidler,serbest yağ asitleri ve Cholesterindir.Yine ihtivasında bulunan Phospholidler ise,adındanda anlaşılacağı üzere,fosfor içermeleri nedeni ile ve fosforun sınırlı bulunabilen bir madde olup, yaşayan organismalar için değer taşımasından ötürü vucutta  korunması  gerektiğinden,daha derin Cilt katmanlarına taşınır.

Alttaki grafik değişik boynuztabaka-Lipidlerinin dağılımını gösterir:Görüldüğü üzere Phospholidler Stratum Corneum'daki  Lipidtabakanın tipik bileşenleri değildir. O zaman onları Cildimiz için bu kadar değerli kılan nedir- ve onları nasıl amaca uygun kullanabiliriz? Devamında sizlere Lecitinler karmaşasını açacağım ve bazı elde edilebilecek Lecitinleri kozmetik kullanım açısından sırlayacağım. 

 

Resim1:Boynuz tabakanın(Stratum Corneum içersinde)üst katmanlarında Ceramidler,Cholestroller,serbest yağ asitleri v.b.lokalise olmaları esnasında,Phospholidler primer olarak Stratum basaldan Stratum granulasuma kadar bulunurlar ve keratinize olmayı surduren korneozytleri yukarı olan yolculuklarında interhücresel bölmeye boşaltır,sonucunda Lipidlayer'leri oluştururlar.Değer teşkil eden Phospholidler ise geriye,derin katmanlara emilir.(© H. Käser)

Lecitin veya Phosphatidylcholin ?

Ticari olarak sunulan soja yağından ham Lesitinin ,bileşenlerinde Phospholipidlerin değişik grupları,örneğin Phosphatidycholin (PC),Phosphatidylethanolamin(PE),Phosphatidylinosit(PL),Phosphatidylserin(PS), Triglycerid,Tocopherol,Glycollipid,Sterol,ve başkaca maddeler bulunurlar.

Kaynak ve bağlamlara göre "Lecitin"için farklı tanım türleri mevcuttur: Bilimsel olarak ,saf kimyasal dilde bu tanım sadece isole madde Phosphatidylcholin i tanımlar.

Lecitin kavramı Phosphatidylcholin yanında Phosphatidylserin,-ethanolamin,- ve liositol gibi,kendilerini Hydrofiliklerinin değeri ile farklılaştıran  diğer Phospholipidleride içerir.

Buna göre katı kimyasal bakış açısı, bir isole kimyasal madde >Lecitin< ve birde,Triglyceridler yanında şeker ve %1 su ,ana bileşen Phosphatidylcholin olan değişik Phospholipidlerden oluşan, ürün >Lecitin< e odaklanır.

Piyasadaki ürünler için bu,şu anlama gelir:Aynı INCI- tanımına sahip Lecitinler nativ Lecitin (Phospholipid,Glycolipid,serbest yağ asidleri,v.b.) veya konsantre Phosphatidylcholin bileşenler temelinde üretilmiş lecitinlerdir.Piyasada örneğin terkipi %15-90 arasında değişen farklı amaçlar için hazırlanmış Lyso-ve Hydrojene Lecitinler bulunabilir. Hydrojene Soyalecitin(doğal Phosphatitylcholin içeren) temelinde Lysolecitin,Lysophosphatidylcholin,-Hydrojene Lecitin- veya yüksek konsentrasyonlu hidrojenise Phosphatidylcholin komponentler. Dikkate alınması gereken ,Lysolecitin veya hydrojenize Lecitin hangisi üzerinde yorum yaptığımızı bilmemizin gerekliliğidir.

Phospholipid-Molekülün yapısı

Nativ Lecitinin en önemli bileşenleri Phospholipidlerdir.Ambifildirler:Güçlü bir hydrofilik(suseven)parçası ve büyükçe hydrophob (su rededici)=Lipofilik(yağseven)bölgesi bulunur,ve Phosphatidylcholin ayrıca amphoterdır,yani kafa guruplarında positiv ve negativ yük bulundururlar.Aşşağıdaki şekil,Kimyasal anlamda >Lecitin< olarak tanımlanabilen,Phosphatidylcholins örneğinde Phospholipidlerin şematik yapısını göstermektedir.

Phosphatidylcholin,Phospholipid-Molekül yapısı

Ambifilik olmaları Lecitinlerin,Epidermiste hücremembranlarına ve Stratum corneum daki Lipidlayere ikizmembran(zar) oluşturmalarını uygun kılmıştır ve onlarla bütünleşmek suretiyle iç düzenlerini değiştirmeye ve membranların geçirgenliklerini,permabilitelerini,arttırmaya imkan sağlar.

Bu nedenle Avocado-veya Üzüm çekirdeği gibi Lecitin zengini yağların kayak tesirli yağlar olarak tanımlanmasını ve onların etken maddeleri en iyi aktaran yağlar olarak bilinmesini sağlamıştır.

Ayrıca Lecitinler hafif ve son derece uyumlu Emulgatörlerdir.Bu nedenle klasik,glukos kökenli Emulgatörler karşısında iyi alternativ olurlar.

Kozmetik kullanımda Lecitinler

INCI-tanımı Lecitin adı altında satın aldığımız (Lipodermin,Fluidlecithin super,Lysolecithin ve hamlecithin) gibi ürünler değişik modifize ve bileşenlidir.Natur kozmetikciler için erişilebilen ürünler,özelliklerinde farklılıkları bulunduran değişik karışım ve konsantrasyondan oluşurlar,(örn.Hydrofilik veya Lipofilik yapıları ve böylece HLB-değerleri). Phospholipidler içersinde en değerli grubu Phosphatidylcholin teşkil eder,davamında kısaca ~PC~ olarak tanımlanacak.-Lecitin bileşeninde bu ürünün oranı ne kadar yüksek ise,toplam ürünün değeri,fiyatı,kalitesi ve bakım değeri de o kadar artmış olacaktır.

Ayrıca bu Phospholipidler çeşitli Yağasitleri ile esterlenmiş olabilirler ve böylece doymamış,hydrojene veya kısmi hydrojene karektere sahip olabilirler.Hidrojene kelimesinin anlamı (latince: Hydrogenium) bitkisel sıvı yağların yapılarında bulunan çift bağların hidrojen ile doyurulması sonucu doymamış yağ olma özelliklerini kaybetmeleridir.Bu haliyle erime noktaları yükselir(oda sıcaklıklarında katıdırlar) ve Cilt membranı ile entegre olma cilde nüfus etme yetenekleri azalmıştır;Stratum corneum un üst katmanlarında kalırlar. Buna karşın doymamış yağ asitleri ile esterlenmiş membranın esnek olmasını destekler,onunla kaynaşır ve cilt içersine nufus ederek etken maddeleride birlikte taşıma yeteneğine sahiptirler;içlerine etken maddeler ayrıcada yüklenebilirler;bu bağlamda Carriersysteminin(ing.taşıma) sözü edilir.Bunlarda bildiğimiz Lipozomlardır.

Phosphatidylcholin lerin "sızma"yı destekleyici özellikleri haricinde cildin barikat fonksiyonu ile ilgili ikinci bir etkisi vardır: PC ile esterlenmiş olan Linolasit (resim 2 sağda üstte"doymamış") cilde ait Enzimler  (Esterasen ve Phospholipasen)ile ayrıştırırlar ve Barikat fonksiyonunun yapılandırılması için gerekli bir Lipid olan,Ceramid 1 üretimi için hazır olurlar.(bakınız rsm.2)

Natur kozmetik kapsamında elde edilebilecek ürünler içersinde Lipodermin, %80 doymamış Linolasit ile esterlenmiş PC ile en kaliteli Lecitindir; Fluidlecitin Super ise %50 doymamış PC ihtiva eder. Fluidlecitin CM %35;Hamlecitin ise %20 Phosphatidylcholin ile öncelikle emülsifikasyon etkisi vardır, %15 Phosphatidylcholin ihtivası ile Lysolecithin le beraber son iki madde kozmetik olarak öncelikle cilt ile uyumlu emulgatörler olarak görülmelidirler. 

Değişik Phospholipid-gurupları ile bileştirilen Liposomların etkileri ile ilgili bir araştırma ilgi çekicidir:Lipophiller ve Phosphatidycholin içeren Liposomlar belirgin bir Hydratation etki gösterirken ( cilt nemini arttırıcı),Phosphatidylinositol ağırlıklı bileşeni olan Liposomal preparatlar ise cildi kurutucu etki vermişlerdir;Bu Phospholipidin serbest Hydroxylgruplarının ciltteki sıvıyı çekmiş olmaları düşünülmektedir. Bu araştırmadan çıkartılan sonuç:Lipofilik Phospholipidler cilt neminin yükselmesini sağlarken,Lipfilik kısımlarının ise kuruma etkisi yapabilecekleridir.Gerçekten Lecitinler aracılığı ile artan permabilite(geçirgenlik)etkisi su kaybı tehlikesini ortaya çıkarmaktadır.Ancak bu tehlike Lipitlerin Bariyertabaka güçlendirici etkisi ile(örn.doymuş yağ asitleri,Phytosterol ve Cholestoroller) kontrol altına alınabilir.

 Doymuş veya Doymamış?

Yukarıda yazılanlara bakılarak doymuş yağasitleri Lecitin veya Phosphatdylcholinlerin, Cilt bakımı için boynuz tabakaya daha az nüfüz etmelerinden ötürü ,doymamış olanlara göre daha az değerli oldukları anlaşılabilir .

Bu doğru değildir:DMS (DMS Derma Membran Struktur) kremlerde prenzip olarak,doymamışlara göre farklı davranan doymuş Phosphatdylcholinler(Plmitin ve Stearinasit temelinde) ile çalışılır.Soyadan elde edilen Phosphatidylcholinin mevcudiyetinde %12,9 Palmidinasit (C16:0),%4,4 Stearinasit (C18:0),%10,5 Yağasidi (C18:1),%66,5Linolasit (C18:2)ve %5,7Linolinasit (C18:3)vardır.Hidrojene edilmesi sureti ile doymamış yağ asidlerinin  çift bağları doymuş hale gelirler ve fleksibilitelerini kaybederler. Doymuş(hidrojene) yağ asitlerin kullanımı Liposomal membranları katılaşması yönünde etkiler ve sıkı bir kılıf oluşturur. Bu doymuş Phospholipidler eksik olan esneklikleri(fleksibilite)nedeni ile boynuz tabakaya çok az nüfuz ederler,ancak orada Kertinozytlerin Keratinlerine yapışmaları,yağlı bakım maddelerini bağlamalarına ve etkili nem verici olarak etki etmelerini sağlar. Bu sayede Lipidlayerlerin Stratum corneumda etkili bir şekilde stabilise olmaları ve Bariyer tabakasının tekrar yapılanması sağlanır. Bu nedenle doymuş Phospatidylcholin Ceramid yedeğide sayılır.

Takip eden yazı Phytosteroller hakkında genel bir bilgi verecek.

Resim 2:Phosphatidylcholin-Molekül

**NATUR KOZMETiK**

- Etken madde:Lipodermin

- Sözlük

- Literatür/LinklerSon Güncelleme: Pazar, 14 Şubat 2010 13:35  

Bio-SHEA easy

Bio-SHEA wi-Ki


B&W Powered

Bio SHEA Video

Youtube Gallery - Free Version

Rastgele Resim

schoene-haende.jpg